LYS'de en fazla yapılan hatalar

Gençler Haziran ayında yapılacak LYS’ler için çalışmalarını hızlandırırken uzmanlar da en fazla yapılan hatalara dikkat çekerek LYS’lerde bilginin yanı sıra bazı özelliklere de dikkat etmek gerektiğini söylediler.

Kültür Fen Lisesi ve Kültür Lisesi uzmanları LYS’lerde alanlara göre yapılan en fazla hataları ve adayların dikkat etmeleri gerekenleri şöyle sıraladı:

LYS 1 MATEMATİK SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Matematik testi, sayısal ve eşit ağırlık tercihi yapacak adaylar için mutlak anlamda yapılması gereken bir test. Birçok öğrencinin korkulu rüyası olan matematik, yıllardır öğrencilerin ”en fazla sıkıntı çektiği alan” olma konusunda bir numaralı yerini koruyor.

Başarılı olmak için şunlara dikkat edin

LYS Matematik testi için dört anahtar kelime: Limit, Türev, İntegral ve Trigonometri. Matematik testinde başarılı olabilmek için yapılması gereken en önemli çalışma, bu dört konuya odaklanmaktır. Bu bağlamda geçtiğimiz son beş yılın soruları yeniden dikkatlice çözülmelidir.

Ayrıntılara dikkat: Matematik testinde bir konuyla ilgili çok farklı türlerde soru sorulabilir. Aynı şekilde bir sorunun çok farklı çözüm yolları da olabilir. LYS’de soruları yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için konularla ilgili mümkün olduğunca çok ve farklı tarzda sorular çözmek gerekir. Öğrenciler genellikle kolay gibi gözüken aslında dikkat gerektiren soruları çok hızlı çözerken ayrıntıyı kaçırıyor ve bu da sorunun yanlış çözülmesine neden oluyor. Öğrenci özellikle çok alışılmadık kalıplarda soru ile karşılaştığı zaman sıkıntı yaşıyor.

Matematik sorularındaki hiçbir veri gereksiz değildir. Her veri, sorunun çözümünde gerekli olacak ipuçlarıdır. Sorularda her ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Matematik soruları; sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine sahiptir. Adaylar sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde, gerekirse altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalı. İşlemin bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmeli.

LYS GEOMETRİ

2012 LYS geometri soruları, 2010 ve 2011 LYS sorularına göre daha farklı özellikler içeren, yoruma dayalı, çeldiricileri güçlü olduğu için zorluk düzeyi daha yüksek sorulardı. Geçtiğimiz yıllardaki sınavlarda pek görülmedik şekilde, öncüllü ve geometrik şekil içermeyen sorular ön plandaydı. Uzun işlemli ve şekil içermeyen sorular çoğunlukta olduğundan öğrenciler süreyi yetiştirmeyle ilgili problem yaşadılar. Geçmiş yıllara göre “katı cisimler” konulu sorularda artış olduğu gözlenmiştir.
Bu tip sorularda başarılı olabilmek için sınava girecek öğrencilerin, müfredat çerçevesinde konuların temel bilgisini teorik olarak iyi bilmesi ve yorum yapabilmesi gerekiyor.

Bunlara dikkat edin:

a) Konu eksikliklerini erken bitirip test ve deneme sınavlarının çözümüne geçin
b) Eksik olduğunuz konuları belirleyerek eksikliklerinizi telafi edici bir çalışma programı hazırlayın
c) Çok sayıda soru çözün
d) Zorlandığınız konuları belirleyerek mutlaka bir destekle giderin
e) Haftada en az bir deneme sınavı çözün

FEN BİLİMLERİ LYS-2 SINAVINDA YAPILAN HATALAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

Lisans yerleştirme sınavları çoğunlukla bilgi ölçen sorulardan oluşuyor. Bu nedenle öğrencilerin konu detaylarını çok iyi öğrenmiş; temel kavram ve bilgileri çok iyi özümsemiş olmaları gerekiyor.

Sık Yapılan Hatalar

Okumadan kaynaklanan hatalar;

Öğrencilerin soruyu eksik, hızlı okumaları sorunun bütününü görmelerinde sorun oluşturuyor. Eğitimleri süresince doğru okuma alışkanlığı kazanmış öğrenciler daha avantajlı.
• Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar;
o Birim hataları yapmaları ”soruda istenilen birime dikkat etmemeleri çeldirici şıkkı işaretlemelerine yol açıyor”
o Çözdükleri soruların cevap seçeneğini, optik cevap kâğıdına yanlış kodlamaları.
o “Kesinlikle doğrudur? Kesinlikle yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Hangisi değildir? “gibi özel vurgulu soruları daha dikkatli okumaları, soruyu doğru çözmelerini sağlayacaktır.
o “Kesinlikle doğrudur?” tarzı sorularda soruda belirtilen öncüllerin doğruluğunu bulmak yerine, öncülü çürütmeye çalışmak daha doğru taktik olacaktır.
o Sıralamalı sorularda, sıralama hatasının yapılması yanlış cevap verilmesine neden oluyor.

• Matematik bilgisi gerektiren sorularda yapılan hatalar;

o İşlem sorularında soruyu hızlı çözmek için yapılan dört işlem hataları doğru sonuca ulaşmayı engelliyor.
o Denklem çözümleri ve oran- orantı bilgisini Fen derslerindeki işlem ve yorum sorularına aktaramaması, soruyu çözememesine neden oluyor.

• Grafik sorularında yapılan hatalar;

* Soruda verilen grafiğinin değişkenlerine dikkat etmeme sorunun hatalı çözülmesine neden oluyor.
* Grafikteki verilerin yanlış yorumlanması, çeldirici yanıtlara gidilmesine neden oluyor.
* Sorudaki grafikte, bilgiye nasıl ulaşacağını yani eğiminin ve eğri altındaki alanının hangi bilgiye ulaştıracağının iyi analiz edilmesi gerekiyor.
* Soruda verilen bilgiyi kullanarak grafiğe dönüştürememek yanlış şıkka yönlendiriyor.
• Şekillere bağlı sorularda yapılan hatalar;
* Soru kökünü okumadan, doğrudan şekle yönelerek çözüm yapmaya çalışmaları soruyu hatalı ve eksik çözmelerine neden oluyor.
* Verilen şekilsel bilgilerdeki ayrıntılara dikkat etmemeleri, hata ya da eksik çözmelerine neden olmaktadır.” Cam kapta su ve gaz var, tarzı bir soruda suyu görmeyebiliyor”
• Soruların görselliği öğrenciler üzerinde kaygı yaratabiliyor. Soruları görselliklerine göre derecelendirmeyin. Unutulmamalıdır ki uzun paragraf sorularında yanıt sorunun içinde bulunuyor.
• Sistem ya da cisme etki eden tüm kuvvetleri doğru olarak göstermeniz, denklem kurmada kolaylık sağlayacaktır. Akıldan yapılan bu işlemde çoğu öğrenci denklemi yanlış ya da eksik verilerle kurar. Bu da sorunun çözülememesine ya da yanlış çözülmesine yol açacaktır.
• Seçenekleri doğru okuyup, örtüşmeyen şıkkı ya da yanıtı görebilmek hem süreyi kısaltacak hem de doğru yanıta ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
• Tur atlama tekniğini kullanarak zamanı iyi değerlendirin. Çözümünden emin olmadığınız soru ile vakit kaybetmeyiniz. Bu soru ya da sorulara sınav sonunda bakmak üzere kendinize has imgeler koyun.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınavlarda sık yapılan hataların farkında olmak adayların soru çözme becerisini olumlu yönde etkiliyor. LYS 3’ün 56 soruluk bölümünü kapsayan ve Türk Dili ve Edebiyatı sorularından oluşan bu bölümde adayların şunlara dikkat etmesi gerekiyor.
- Sınavda sadece edebiyat soruları olmayacak. Bu yönüyle YGS öncesinde elde ettiğiniz bilgi birikimini mutlaka gözden geçirin. Yeniden paragraf sorularına eğilin ve mutlaka dilbilgisi çalışın.
- Edebiyat soruları bilgi sorularından oluştuğu kadar dikkat sorularını da içerir. Bu yönüyle bakıldığında dikkatinizi toplamanız ve konsantrasyonunuz oldukça önemlidir. Soru kökünü tam olarak anlamadan seçeneklere bakmayın.
- Boş bırakmayı bilmek önemli bir stratejidir. Bilmediğiniz soruları mutlaka boş bırakın.
- Kolay sorular sizi şaşırtmamalı. O tarz soruların altında başka şeyler aramayın. Unutmayın ki her sınavda mutlaka kolay sorular soruluyor.
- Sorunun tamamını gözden geçirdikten sonra seçeneklerde eleme yapın.
- Mutlaka bütün seçenekleri okuyun. Okuduğunuz ilk seçenek doğru bile olsa bunun kararını diğer seçenekleri okuduktan sonra verin.
- Zaman baskısıyla soruları yanlış okumak yine en sık yapılan hatalardandır. Yanlış okunan soru doğal olarak yanlış yanıtlanır. Zaten seçenekler arasında da bu tür şıklar yerleştirilmeye çalışılır. Özellikle değildir, çıkarılamaz gibi kelimelere dikkat edin
- Özellikle birkaç soruyu yapamadığında heyecan artışı ve panikleme görülmektedir. Bu durumlarda sınavdaki tüm soruları ilk bakışta çözemeyeceğinizi, daha sonra tekrar bakabileceğinizi düşünün. Sınavın sonuna kadar da kaybedilmiş hiçbir şeyinizin olmadığını düşünerek paniklerinizi azaltabilirsiniz.

- Soruları hızlı okuyup vakit kazanacağım düşüncesi üstünkörü okumanıza sebep olmamalıdır. Soruyu bir kere iyi okumak iki kere okumaktan daha az zaman kaybettirir
- "Altı çizili sözcük ya da cümleler" le ilgili sorular çözülürken sözcüğü ya da cümleyi tek başına düşünmemek gerekir. Unutulmamalıdır ki her sözcük ya da cümle içinde bulunduğu parçayla anlam kazanır. Soruyu hiç okumadan seçeneklerde sadece bu altı çizili sözcüklerin yanıtlarını aramanız sizi genellikle çeldirici seçeneğe götürüyor. Buna dikkat edilmeli.

COĞRAFYA

LYS 3 Coğrafya sınav sorularının öncelikle çok iyi okunarak ne istendiğinin anlaşılması gerekiyor. Soru kökünde istenilen bilgi iyi irdelenmeli.
LYS 3 ve LYS 4 sınavlarının coğrafya konuları ve içerikleri hemen hemen örtüşüyor. Yorum sorularının olması yanında çoğu soru bilgi içerikli olacağından, altını çizmek gerekirse soruları dikkatli okumak ve anlamak başarılı geçecek bir sınav için öncelik taşıyor.

BUNLARA DİKKAT

- Şıkların tamamı okunmadan cevap işaretlenmemeli. Sıklarda doğru cevabın yanında güçlü bir çeldiricinin de olabileceği unutulmamalı.
- Gerekmedikçe soruda ayrıntıya girilmemeli. Çünkü ayrıntı içinde boğulan öğrenci doğru seçenekten uzaklaşacaktır.
- Paragraf tipi sorularda, önemli yerlerin ya da kavramların altını çizip istenen bilgiyle uyuşup uyuşmadığına bakmak doğru cevabı vermemiz için işimizi kolaylaştıracaktır.
- Harita, tablo, şekil ve grafik sorularında öncelikle görselin iyi anlaşılıp, yorumunun tam yapılması gerekir ki doğru seçeneğe ulaşılabilsin.. Grafik okumak grafik içeren soruların büyük kısmını çözmek demektir.
- Yapamadığımız bir soru ile karşılaştığımızda soruyla inatlaşmak yerine soruyu boş bırakarak, diğer sorulara geçmeliyiz. Tüm soruları bitirdikten sonra yapılamayan sorulara dönmek hem zamanı verimli kullanmamızı hem de yanlış işaretleme yapıp doğrularımızı kaybetmememizi sağlayacaktır.

TARİH

LYS 4 Tarih sınav sorularında

*Soru kökünde istenilen bilgi iyi okumak ve anlamak ve irdelemek en önemli noktalardan biri.
* Şıkların tamamı okunmalı ondan sonra cevap işaretlenmeli. Şıklarda doğru cevabın yanında güçlü bir çeldiricinin de olabileceği unutulmamalı.
*Gerekmedikçe soruda ayrıntıya girilmemeli. Ayrıntı içinde boğulan öğrenci doğru seçenekten uzaklaşacaktır.
*Zorlandığımız ve emin olmadığımız bir soru ile karşılaştığımızda soruyla inatlaşmak yerine soruyu boş bırakarak, diğer sorulara geçmeli. Bütün soruları yapıp bitirdikten sonra yapılamayan sorulara dönmek, zamanı verimli kullanmamızı, yanlış işaretleme yapıp doğrularımızı kaybetmememizi sağlayacaktır.

FELSEFE GRUBU

Bir soruyu çözmek için öncelikle o sorunun iyi anlaşılması gerekiyor. Sorular dikkatle okunmalı- öncelikler soru kökü okunmalı ki paragrafta bizden istenilen bilgiyi arayalım- şıkların tamamı okunmadan cevap işaretlenmemeli.
Gerekmedikçe soruda ayrıntıya girilmemeli çünkü ayrıntı içinde boğulan öğrenci doğru seçenekten uzaklaşacaktır.
Paragraf tipi sorularda, önemli yerlerin ya da kavramların altını çizip istenen bilgiyle uyuşup uyuşmadığına bakmak doğru cevabı vermemiz için işimizi kolaylaştıracaktır.
Grafiklerde yatay ve dikey konumlarda yazan bilgilere dikkat edilmesi gerekir. Grafik okumak grafik içeren soruların büyük kısmını çözmek demektir.
Yapamadığımız bir soru ile karşılaştığımızda soruyla inatlaşmak yerine soruyu boş bırakarak diğer sorulara geçmeliyiz. Tüm soruları bitirdikten sonra yapılamayan sorulara dönmek hem zamanı verimli kullanmamızı hem de yanlış işaretleme yapıp doğrularımızı kaybetmememizi sağlayacaktır.

LYS 5 İNGİLİZCE SORULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

LYS 5 sınavı on ana başlık altında toplanabilir. Bu başlıklar altında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar kısaca şu şekilde ifade edilebilinir.

1.Boşluğa uygun düşen ifade

Bu tip sorularda öğrencinin gramer bilgisi ölçülmektedir.Öğrenciler yıllarca gramer dersleri görmelerine rağmen bu bölümde çok fazla hata yapmaktadırlar.Bunun ana nedeni ise öğrencilerin dilin diğer beceri yönlerinin (Kitap okuma, görsel ve sesli yayınları takip etme gibi…)yetersiz olması ve öğrenilen kuralların yeterince özümsenmemesinden kaynaklanmaktadır.

2.Cümlenin İngilizce Karşılığı

Bu tip sorularda anahtar kelime dediğimiz ve verilen ifadeyi tam olarak tercüme etmeden cevabı bulmaya yarayan çeşitli kullanımlar vardır.Bu kelimeler göz ardı edilmemelidir. Yardımcı fiil uyumu bir başka önemli noktadır. Son olarak İngilizce ve Türkçedeki söz dizimi farklılığından dolayı birçok hata yapılmaktadır.

3.Cümlenin Türkçe Karşılığı

Bu bölümde dikkat edilmesi gereken iki ana başlık vardır.

a)Dilbilgisi Konuları

• Zaman uyumu
• Sayı Uyumu
• Cinsiyet uyumu veya farkı
• Yardımcı fiil
• Özne uyumu

Yukarıda sayılan başlıklar dikkat edilmelidir.

b)Bağlaçlar ve Anlam uyumu
Çeviri yaparken bağlaçların hangi mantık ilişkisi ile kullanıldığını bilmemiz gerekir.Mutlaka çeldiriciler verilir ve genelde cevabın zıt yapısındadır.
4.Parçayla ilgili sorular

Anlama soruları birkaç tip olarak karşımıza çıkar.

• Yorum sorusu
• Çıkarım sorusu
• Açıklama sorusu
• Ana fikir soran çeşit
• Gizli mesaj sorusu
• Sonuç Çıkarma sorusu
• Demeye Çalışma sorusu
• Özellikle bir şeyin belirtilmesi

Parçayı okurken bu sorular dikkate alınıp ne istenildiğine çok dikkat edilmelidir.

5.Duruma Uygun düşen ifade

Bu tip sorularda dilin işlevsel yöntemini ne kadar iyi anladığınız sorulur. Bu soru grubunda sorulan her şey sizin yaşantınızdan ve sosyal çevrenizden alınmış gerçek durumlardır. Kullanılan yardımcı fiillere çok dikkat edilmeli ve birden fazla çeldirici şıkları bulunduğu için en mantıklısını seçmeniz beklenir.

6. Cümlenin diğer bir ifadesi

Bu tür sorularda çeldiriciler çoğunlukla zaman uyumu , cümlenin çoğul veya tekil olması , cinsiyet ,ve özne – yüklem farklılıkları ile doludur ve bunlara dikkat edilmesi gereken husustur.

7. Cümle tamamlama

Cümle tamamlama sorularında ağırlıklı olarak en çok yapılan hata bağlaçların yanlış kullanımı ve yine zaman uyumudur.

8. Paragraf Tamamlama

Paragraf tamamlamada anlam bütünlüğü çok önemlidir. Paragrafın ilk cümlesinden son cümlesine kadar konu bütünlüğü sağlanmalıdır. Bazı durumlarda bir veya yarım cümle boş bırakılmış olabilir. Özne –yüklem uyumu ve olayın akış sıralaması önemlidir.Bu bölümde en çok yapılan hata paragrafın hızlı bir şekilde okunup son cümlenin gözden kaçmasıdır.

9. Diyalog Tamamlama

Bu konuda ilk önce dikkat edilmesi gereken boşlukta söylenmiş şeyin soru cümlesi olup olmadığıdır. Bazı boşluklardan sonraki cevap Yes yada No olarak başlar. Burada boşluğun soru olduğuna dikkat edilmelidir.Yine öznenin birinci ve ikinci şahıs olması ve boşlukta da buna uygun özneye cevap vermesine dikkat edilmelidir.Bir başka önemli husus ise boşluktan önceki zaman ile boşluktan sonraki zamanın uyumudur.

10. Parça bütünlüğünü bozan cümle

Bu bölümde parçanın tek bir konu ile ilgili olduğuna dikkat edilmelidir ve konunun sırası ile anlatıldığı dikkate alınmalıdır. Bir konudan bahsederken başka konuya geçiş yapılmış olabilir. Bazen konu anlatımında anlam olarak bir sıkıntı yok gözükse de zaman uyumsuzluğu yüzünden yanlış olarak şık belirlenebilir. Yine her bölümde oluğu gibi özne –yüklem uyumunun bu bölümde de göz ardı edilmemesi gerekir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar