ÖSYM YGS- LYS 2018 Sınavları Nasıl Yapılacak? 2018 ÖSYS Başvuru Tarihleri Açıklandı mı?

Öncelikle ÖSYM'nin ÖSYS sınavlarıyla ilgili, adayların bilmeleri gereken tüm mevzuları detaylı şekilde sitesinde işlediğini belirtmiş olalım.

ÖSYM Ana Sayfasına Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Başvuru Tarihleri :Ocak 2018

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Başvuru Tarihleri :Nisan 2018

2018 YGS'DE HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

YGS'de ortak müfredata dayalı Türkçe, Sosyal Bilimler(Tarih. Coğrafya,Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), Temel Matematik ve Fen Bilimleri ( Fizik, Kimya, Biyoloji) Testi yer alacaktır.Adaylar, güncel öğretim programlarından sorumludur.

2018 YGS NASIL UYGULANACAKTIR?

2018 YGS,Mart 2018 Pazar gün tek oturumda yapılacaktır. Sınav sabah saat 10.00'da başlayacak ve 160 dakika Sürecektir.

2018 YGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR?

YGS' de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.Adayların, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

• Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış, cevapların sayısı saptanacaktır Doğru cevap sayısından yanlış, cevap sayısının dörtte biri alınarak adayın ilgili testten almış, olduğu ham puan bulunacaktır

• Son sınıfta okumakta olan tüm Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması
bulunacaktır.

• Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

• Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm Adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek ve Adayların puanlan diğer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktır.Hesaplanan standart puanlar ve ağırlıklandırılarak, Adayların Ağırlıklı YGS puanlan (AYGS) hesaplanacaktır. AYGS puanlarının hesaplanabilmesi için Adayların YGS testlerinin (Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri) en az ikisinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşullan sağlayan adaylar için AYGS puanlan hesaplanacaktır.

AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlan oluşturulacaktır AYGS puanlan YGS puanlarına dönüştürülürken, ilgili testlerin her birinden 4 ham puan alan Adayların 150 YGS puanı; 8 ham puan alan Adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacaktır

2018Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS 2018) tarihleri:

2018 LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : Haziran 2018 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

2018 LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : Haziran 2018 (Pazar), 10.00, 135 dakika

2018 LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : Haziran 2018 (Pazar), 14.30, 120 dakika

2018 LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : Haziran 2018 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

2018 LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : Haziran 2018 (Pazar), 10.00, 120 dakika

2018 LİSANS YERLEŞTİME SINAVLARI (LYS 2017)

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS 'lere başvurabileceklerdir. LYS' lere başvurular Nisan 2018 tarihinde yapılacaktır.

MATEMATİK SINAVI (2018 LYS-1)

Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan LYS-1 sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir.LYS-l'de, Matematik Testi ve Geometri Testi yer alacaktır Matematik Testinde 50 soru bulunacak ve 75 dakika cevaplama süresi verilecektir. Geometri Testinde 30 soru bulunacak ve 60 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, ancak tek cevap kağıdı kullanılacaktır.

FEN BİLİMLERİ SINAVI (2018 LYS-2)

Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-2 sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir.LYS-2'de, Fizik Testi, Kimya Testi ve Biyoloji Testi yer alacaktır. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45 'er dakika cevaplama süresi verilecektir.Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, ancak tek cevap kağıdı kullanılacaktır.

EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI (2018 LYS-3)

Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan LYS-3 sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir.LYS-3'te, Türk Dili ve Edebiyatı Testi ile Coğrafya-1 Testi yer alacaktır. Türk Dili ve Edebiyatım Testinde 56 soru bulunacak ve 85 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-1 Testinde ise 24 soru bulunacak ve 35 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, ancak tek cevap kağıdı kullanılacaktır.

SOSYAL BİLİMLER SINAVI (2018 LYS-4)

Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4 sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4'te, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yeralacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 25 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 45 dakika cevaplama süresi verilecektir.Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, ancak tek cevap kağıdı kullanılacaktır.

YABANCI DİL SINAVI (2018 LYS-5)

Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-5 öğleden sonra saat 14.30'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir. Sınavda adaylara 80 soru sorulacaktır.Yabancı Dil Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacaktır Yabancı dil testinde her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya LYS Başvurusunda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

2018 LYS PUANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR?

LYS 'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacaktır.Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

• Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış, cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış, cevap sayısının dörtte biri alınarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

• Son sınıfta okumakta olan tüm Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

• Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

• Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testte en az bir cevabi bulunan tüm Adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek ve Adayların puanları diğer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktır.Hesaplanan standart puanlar ve ilgili katsayılarla ağırlıklandırılarak , Adayların ağırlıklı LYS puanlan (ALYS) hesaplanacaktır.

ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanlan oluşturulacaktır. ALYS puanlan LYS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan Adayların 180 LYS puanı almaları sağlanacaktır.

2018 LYS SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

LYS'de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlan ile birlikte.YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının ve ön lisans programlarının tercih edebileceklerdir.

2018 LYS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2018 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ye (YGS 2018) başvuru yapmayan adaylar LYS’ye giremeyecekler. Ayrıca sınavsız geçiş yapmak isteyen adayların da 2018 ÖSYS başvurusu yapması gerekiyor.2018 ÖSYS başvuru kılavuzu Ocak ayı içinde ÖSYM’nin sitesinde yayınlanacak. YGS başvurusu bu kılavuza göre yapılacak. Başvurular iki hafta sürecek.

2018 ÖSYS Başvuru Kılavuzu İndirmek için Buraya Tıklayınız

2018 ÖSYS Başvuru İşlemlerini Gerçekleştirmek için Buraya Tıklayınız

2018 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS 2018) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS 2018) başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. 2018 ÖSYS başvuru kılavuzu Ocak ayının ilk haftası yayınlanacak.YGS başvuruları ocak ayında LYS başvuruları nisan ayı içerisinde yapılacak. YGS ve LYS başvuruları bu kılavuza göre internet ve başvuru merkezleri aracılığıyla yapılacak.

Üniversiteye girişte birinci basamak 2018 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS 2018) ile üniversiteye girişte ikinci basamak 2018 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS 2018) başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. YGS Mart 2018'de yapılacak. YGS başvuruları Ocak ayında ÖSYM’nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitesinde yayınlanacak 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS 2018) Başvuru Kılavuzu’na göre alınacak. 2018 ÖSYS başvuru kılavuzu satışı yapılmayacağı için adaylar başvuru kılavuzuna belirtilen tarihlerde ÖSYM’nin sitesinden erişebilecekler.2018 ÖSYS başvuru kılavuzu yayınlandığı andan itibaren lysgiris.com'da erişime açılacak.

Not: 2018 YGS Başvuru ücretlerine ait güncel bilgilere kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

*** 2018 YGS Başvuru Ücreti Online Ödeme İşlemi Yapmak için Buraya Tıklayınız

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar